Parohia "Sfântul Gheorghe" din Turnhout, ţinutul Kempen, în nordul Flandrei, a fost înfiinţată din iniţiativa Părintelui Ioan Dură, care a şi întreprins toate demersurile necesare în vederea întemeierii sale.

Organizarea parohiei a fost făcută în lunile ianuarie - martie 2012, când s-au strâns semnăturile membrilor fondatori, în număr de 75, şi s-a găsit şi s-a închiriat biserica pentru slujire. Şi de mare ajutor i-a fost Părintelui Ioan, în organizarea parohiei, dl. Nicău Gheorghe, fiu duhovnicesc al Prea Cucerniciei Sale.

Biserica în care slujeşte parohia este o capelă catolică, închiriată, în care pot intra aproximativ o sută de credincioşi, dar şi cu posibilitatea slujirii în biserica mare catolică, ori de câte ori va fi necesar. Accesul în biserică este direct din capelă.

Adresa capelei şi a bisericii în care au fost slujite primele sfinte Slujbe a fost: Collegestraat 26, 2300 Turnhout.
Cu începere de Duminică, 22 aprilie, 2012, sfintele Slujbe ale parohiei sunt săvârşite în capela bisericii "Onze Lieve Vrow Middelares", aflată la adresa: De Merodelei 193, 2300 Turnhout.
Site-ul web al parohiei este: http://www.bisericaturnhout.be.

Prima sfântă Slujbă a parohiei în capela din Collegestraat a fost săvârşită de întemeietorul ei, Părintele Ioan, Duminică, 19 februarie, 2012. Prilej cu care s-a sfinţit icoana hramului, şi le-au fost puse la dispoziţia credincioşilor calendare pe 2012 de la mitropolie, icoane şi cărţi de rugăciune.

Decizia mitropolitană Nr. 2054/2012 prevede că Parohia "Sfântul Gheorghe" din Turnhout "se înfiinţează începând cu data de 1 aprilie 2012".

La 22 februarie 2012 am scris Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif şi l-am rugat să numească, dacă este cu putinţă înainte de Sfintele Paşti, un preot slujitor pentru parohia "Sfântul Gheorghe". Şi Înalt Prea Sfinţia Sa a dat urmare rugăminţii Părintelui Ioan, fiindcă la 11 martie 2012 a fost hirotonit preot Părintele diacon Bogdan Gabriel, care şi-a început slujirea la parohia din Turnhout în Joia Mare, 2012.

Părintele Protopop Ioan a înmânat preotului slujitor, Părintele Gabriel Bogdan, Sfântul Antimis al parohiei din Turnhout, trimis de Î. P. S. Mitropolit Iosif.