Troparul și Condacul

Troparul și Condacul

Posted by admin, With 0 Comments, Category: Sfântul Gheorghe, Tags: , ,

Troparul
glasul al IV-lea

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor să­raci ocrotitor, celor bolnavi doctor, con­­­ducătorilor ajutător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hris­tos Dum­nezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul
glasul al IV-lea, Podoia: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele virtuţilor adunându-ţi. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri şi luptând cu sânge pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale sfinte, dai tuturor iertare de greşeli.

1103george